บริษัท สยาม คลาสสิค วัสดุภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070243

บริษัท สยามคลาสสิค (SC Group) ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์สาหรับธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ผลิตสินค้านวัตกรรมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้านวัตกรรมเกี่ยวกับงานก่อสร้างอื่นๆ ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจวัสดุก่อสร้างมากกว่า 40 ปี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สยาม คลาสสิค วัสดุภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • 59/9 หมู่ 1 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
    อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  • Tel : 086-488-0769
  • Fax : 074554309
  • Website : http://www.siamclassicgroup.com
Top