บริษัท เอ็นเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070257

บริษัท เอ็นเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัท รับเหมางานก่อสร้างและขนส่ง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็นเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 20หมู่ 10 ซอยแบริ่ง34
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  • Tel : 02-743-2766-8
  • Fax : 02-743-2770
Top