ฝ่ายสนับสนุน กองบินตำรวจ

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070344

ฝ่ายสนับสนุน กองบินตำรวจ เป็นหน่วยงานที่สังกัด กองบินตำรวจ มีที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณ กองทัพอากาศดอนเมือง
ทำหน้าที่สนับสนุนด้านอะไหล่อากาศยาน เครื่องบินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ฝ่ายสนับสนุน กองบินตำรวจ
  • ภายในกองทัพอากาศดอนเมือง ตรงข้ามสนามกอฟล์ "กานตรัตน์"
    เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 02 531 5705
  • Fax : 02 531 5705
Top