บริษัท เคแอนด์เค อีโค-เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070356

บริษัท เคแอนด์เค อีโค-เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรที่ทำความสะอาดในส่วนต่างๆ ผลิตงานตาม order ของลูกค้า ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เคแอนด์เค อีโค-เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
  • 289/31 หมู่ 13 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 02-136-3963
  • Fax : 02-136-3964
Top