บริษัท โฟร์เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070360

บริษัท โฟร์เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ประกอบกิจการ งานก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ สถานที่ให้บันเทิง โรงเรียน งานดัดแปลง ต่อเติม รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธาขนาดใหญ่ งานระบบไฟฟ้า ประปา และ งานระบบการสื่อสาร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โฟร์เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 2/1 ถ.เทวฤทธิ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
    อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
  • Tel : 089-9995443,081-5349426
  • Fax : 053-212606
Top