บีบีวี ซิสเท็มส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070371

บริษัท บีบีวี ซิสเท็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 1999 โดยได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้จดทะเบียนการค้าในกระทรวงพาณิชย์

บริษัทเรามีจุดแข็งและทักษะความชำนาญในการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน Post tension และ Pre-stressing ทั้งในระบบ Bar และ Strand, งานด้านธรณีเทคนิค, รวมทั้งเหล็กบาร์ (BAR) ในงานคอนกรีตเสริมแรง เป็นต้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บีบีวี ซิสเท็มส์ จำกัด
  • เลขที่ 1 อาคารเอ็มดี ทาวเวอรื ชั้น 6
    ซ.บางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด
    บางนา กทม 10260
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 027695699
  • Website : http://www.bbv-systems.co.co.th
Top