โครงการแกนนำเยาวชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070395

โครงการที่ได้รับสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้ง สสส. มูลนิธิเกื้อหนุนไทย สถาบันเพื่อการพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตร
เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้สามารถดูแลตนเองและสังคมได้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โครงการแกนนำเยาวชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
  • บ้านพ่อหนุน 31 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
    อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • Tel : 020023320
Top