บริษัท พิพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070411

ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานประมาณ 600 คน พนักงานเหล่านี้ได้รับการอบรมเป็นอย่างดีในด้านการผลิตและรวมถึงการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพที่สม่ำเสมอและเที่ยงตรง
สินค้าที่ผลิต ได้แก่ เส้นด้ายที่ใช้สำหรับทอผ้า และผ้าถัก ผ้าผืนใช้สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า งานตกแต่ง และงานประดับต่าง ๆ เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน และเคหะสิ่งทอ เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น เยอรมณี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดย 30% ของการผลิตเส้นด้ายส่งออกต่างประเทศ อีก40%ส่งป้อนให้กับโรงงานทอผ้าของบริษัท ที่เหลือ 30%จำหน่ายในประเทศ สำหรับผ้าผืนที่ผลิตส่วนใหญ่จำหน่ายต่างประเทศประมาณ 80%ที่เหลือ 20%จำหน่ายในประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พิพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด
  • 222 ถนนพุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  • Tel : 02-3826844
  • Website : http://www.ptctextile.com
Top