หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรีและตราด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070426

ประกาศรับสมัครบุคคพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 6 อัตรา เพศหญิงโสด อายุ 18 - 35 ปี บริบูรณ์ ทำหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีการแสดงท้องถิ่น ร้องเพลง เต้นประกอบเพลง ร่วมกับวงดนตรีทหาร แสดงละครเวที รายละเอียดสามารถดูได้ที่ facebook ถิรธนา วงศ์หงษ์ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 ก.ค.58 ถึง 25 ส.ค.58

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรีและตราด
  • หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
    อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
  • Tel : 039-311055 ต่อ 37842
  • Fax : 039-311055 ต่อ 37842
Top