บริษัท โฮมรแพร์ ช็อป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070483

ค้าวัสดุก่อสร้าง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โฮมรแพร์ ช็อป จำกัด
  • 71/1 ม.3 ต.ฟ้าฮ่าม
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • Tel : 053-246228
  • Fax : 053-248572
  • Website : https://www.facebook.com/homerepairshop
Top