บริษัท เจพีเอ็นเทค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070501

บริษัทได้จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายและให้บริการงานด้านงานติดตั้งซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมต่างๆ ให้กลับมาใช้ใหม่และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย ของ อาคาร โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย และหน่วยงานต่างๆที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เจพีเอ็นเทค จำกัด
  • 90 ซอยเจริญพัฒนา10 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
    เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
  • Tel : 025404714-5
  • Fax : 025404716
  • Website : http://www.jpntech.co.th
Top