บจก.ว.สุวรรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070535

บริษัท ว.สุวรรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัที่มีความชำนานและเชี่ยวชาญในเรื่อง ออกแบบ และ ก่อสร้าง ปรับปรุง โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม , ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ให้เข้าสู่ระบบ GMP

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.ว.สุวรรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง
  • https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%A7.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@13.728254,100.418858,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x43c8bc03a7894834?sa=X&ved=0CHYQ_BIwCmoVChMIi6KMne71xgIVgRqOCh3zWAYT
    เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
  • Tel : 024976338
  • Fax : 024976337
  • Website : http://wsw.co.th
Top