บริษัท สยาม ซันโย สเปเชียล สตีล โปรดักท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070539

บริษัท สยาม ซันโย สเปเชียล สตีล โปรดักท์ จำกัด รับผลิตชิ้นส่วน Bearings

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สยาม ซันโย สเปเชียล สตีล โปรดักท์ จำกัด
  • 641 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 เอ ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
    โทร. 02-709-2588-9, 02-710-6436 แฟกซ์. 02-709-2588-9, 02-710-6436
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  • Tel : 02-709-2588-9, 02-710-6436
  • Fax : 02-709-2588-9, 02-710-6436
Top