ซินฟู่ซัน

รหัสผู้ประกอบการ : EM15100019

จัดหาและฝึกอบรมบุคคลาการให้กับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ซินฟู่ซัน
  • 234/93. หมู่ที่6 อ.เมือง ต.หนองหอย
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • Tel : 053809494
  • Fax : 053809494
  • Share :
Top