บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060556

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด
 • ชั้น 15 ยูนิต 1502 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
  1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 • Tel : 02-343-8866
 • Fax : 02-343-8867
 • Website : http://www.pbworld.com
 • Share :
Top