บริษัท ประชาชีพคอนสตรัคชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15110004

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านก่อสร้าง และตกแต่งภายใน อีกทั้งยังมีการนำเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ประชาชีพคอนสตรัคชั่น จำกัด
  • เลขที่ 889 อาคารไทย ซี.ซี ชั้น 31 ห้อง 317 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 0818200096, 0896999900
Top