บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15110022

บริษัท ไทคูณ เมดิดคอล จำกัด ก่อตั้งมา 15 ปี เป็นบริษัทฯทำธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ ระบบแก็สทางการแพทย์ ต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถ ความอดทน ตั้งใจ ในการทำงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ไทคูณ เมดิคอล จำกัด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จำกัด
  • 173/4 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 02-235-2755-7
  • Fax : 02-235-2758
Top