บจง.เมคเคอร์โฮม

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010034

บริษัท เมคเคอร์โฮม จำกัด
บริษัทรับสร้างบ้าน ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่ออนาคต โดยบริษัทมี สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพสูง โดยใช้ตัววัดผลการทำงาน (KPI)เป็นเกณฑ์พิจารณา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจง.เมคเคอร์โฮม
  • 9 ซ.สายสิน แขวงวงศ์สว่าง
    เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  • Tel : 02-556-0444
  • Fax : 02559-0458
  • Website : http://www.makerhome.com
Top