บริษัท สมาร์ท เอเซีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010065

บริษัท สมาร์ท เอเซีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารงานโครงการและรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

เราให้บริการลูกค้าของเราด้วยความจริงใจอย่างดีเยี่ยมเสมอมา โดยเน้นตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง ความเข้าอกเข้าใจและการหยั่งรู้ถึงความต้องการของลูกค้าจากประสบการณ์อันมากมายและความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง ทำให้เรามีการพัฒนาความสามารถค้นหาความรู้ความชำนาญรวมทั้งเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่างๆเพื่อการส่งมอบผลงานที่ดีเยี่ยมแด่ลูกค้าได้ตามความต้องการ

คุณภาพและบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบริษัท สมาร์ท เอเซีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คือการให้บริการต่อลูกค้าของเราด้วยความจริงใจ เหมาะสมและยุติธรรม ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและราคาที่เหมาะสม การผสมผสานของปัจจัยเหล่านี้นำเข้ามาสู่การปฏิบัติงานของเรา ซึ่งถือเป็นหลักกำหนดในการทำให้คุณภาพงานที่ได้เกิดความมั่นคงต่อลูกค้าของเราตลอดไป

วิสัยทัศน์
บริษัท สมาร์ทเอเซีย ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้าง ที่มีคุณภาพและบริการด้วยใจ ใส่ใจในรายละเอียดงาน สร้างผลงานได้ถูกตามมาตรฐานวิชาชีพงานก่อสร้าง

พันธกิจ
บริษัท สมาร์ทเอเซีย ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่มีความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง สามารถผลิตผลงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการและสามารถส่งงานได้ตามกำหนด

นโยบาย
มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาชีพงานก่อสร้าง โดยมีทีมงานที่มีความเชียวชาญเป็นเลิศ

จรรยาบรรณของบริษัท

ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สมาร์ท เอเซีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • 27/274 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 27
    เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
  • Tel : 021753683,0863807103
  • Website : http://www.smartasiadev.com
Top