บจก. เจริญเภสัชแล็บ

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020019

บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจทางด้านยาและเวชภัณฑ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์ การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการจำหน่ายและผลิตยาที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคให้ได้ใช้ยาที่ดี มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก. เจริญเภสัชแล็บ
  • เลขที่ 32 ซอยเพชรเกษม 21 แขวงปากคลองภาษีเจริญ
    เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
  • Tel : 024574031-4 ต่อ 23 แผนกบุคคล
  • Fax : 028690253
Top