บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020117

บริษัทผลิตแผ่นยิบซั่มบอร์ด และปูนยิบซั่ม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
  • อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
    กรุงเทพฯ 10400
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026408600
  • Fax : 026408766
  • Website : http://www.gyproc.co.th
Top