กรุงเทพแหอวน จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020125

บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การประมงและอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมง แห,อวน,ไซยอ,ข่ายดักปลา,ไซจับกุ้ง,มุ้งฟ้าทำกระชัง,ลูกลอย,ข่ายต่อแห,ด้ายไนล่อน,ด้ายโพลี,เชือกสายมาน,เชือกใยยักษ์,ผ้าพีอีปูบ่อกุ้งฯลฯ
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร ผ้ามุ้งกันแมลง ข่ายนก สายเอ็นกั้นนก ผ้าคลุมดิน ตาข่ายกรองแสง(สแลน) ผ้าโรงเรือง
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬา ตะข่ายโกฟุตบอล เน็ตต่างๆ
บริษัทกำลังขยายงานมีความประสงค์เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งดังนี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • กรุงเทพแหอวน จำกัด
  • 99/9 ม.8 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด
    อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • Tel : 043-258021, 085-1259-400
  • Fax : 043-258024
Top