บริษัท โปรแอ็กซ์ทีฟแคร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020148

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท โปรแอ็กซ์ทีฟแคร์ จำกัด
 • บริษัทโปรแอ็กซ์ทีฟแคร์จำกัด
  อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 3/E
  169/98 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • Tel : 02 694-0213-4
 • Fax : 02 694-0215
Top