บจก.ไบโอซายน์ แอนนิมัล เฮลธ์

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020207

ให้บริการด้านเวชภัณฑ์สำหรับธุรกิจปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้า บริการ และ เทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้แกเกษตรกรผู้เลี้ยง รวมทั้งยึดมั่นการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับพันธมิตรทางการค้าทุกภาคส่วน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.ไบโอซายน์ แอนนิมัล เฮลธ์
  • 479 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 02-9600290-5
  • Website : http://www.bis-group.com
Top