บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020307

Advance Power Conversion Co., Ltd. (APCON) was established in 2012 to be an efficient and capable organization by a management team consisting of experts in the biomass and MSW energy business and industrial power and communication system. APCON EPC and O&M Business was formed on the purpose of extending Renewable energy business which has widely grown up in Thailand. We are looking for talented men and women who will share our enthusiasm for what we achieve and contribute to build the future with us, For other Position, Please Contact : Naowarat, 02-7455050

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
  • 223/40 อาคารคันทรี่คอมเพล็ก อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 027455050
  • Website : http://www.apcon.co.th
Top