บริษัท บูลเลียนเท็กซ์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020312

บริษัทเราดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งทอ ซึ่งเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายสิ่งทอที่มาจากทั้งในประเทศไทยเอง และการนำเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งยังได้เริ่มมีการส่งออกไปยังตลาดผ้าอเมริกา และประเทศใกล้เคียงอีกด้วย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท บูลเลียนเท็กซ์ จำกัด
  • 437/21 - 22, ถนนท่าน้ำท่าดินแดง, แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
    เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  • Tel : 028631260
  • Website : http://www.bulliontex.com/
Top