บริษัท เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020337

ประกอบกิจการด้านการลงทุนในบริษัทฯ ทั่วไป รับเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร การจัดการ เป็นต้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ จำกัด
  • 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 029371621
Top