บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020377

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2515 โดยคุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ เพื่อดำเนินการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ โดยมีบริษัท มิตรพันธ์ จำกัด, บริษัท ธีวินเนอร์ จำกัด และบริษัท มิลาโน จำกัด เป็นพันธมิตรดูแลในด้านการผลิต
ต่อมาด้วยการเล็งเห็นอย่างมีวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง-ถึงอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยว่ายังมีโอกาสอีกมาก ร่วมกับการมีแนวคิดและเจตนารมณ์อันแรงกล้า ที่อยากให้ประชาชนไทย เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องพึ่งยาจากต่างประเทศ จึงได้มีการจดทะเบียนก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัสต์แมน ฟาร์มา ในปี 2518 และทำการสร้างโรงงานเพื่อผลิตยาและจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทย โดยได้มี ภญ.คำนวณ คงศุภลักษณ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารงานทางด้านการผลิต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
  • ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน. มากว่า40ปี
    เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 024151007
  • Website : http://www.tmanpharma.co.th
Top