บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020415

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวิลด์แก๊ส” ให้กับสถานีบริการแก๊ส LPG, โรงบรรจุ, ร้านค้าแก๊ส, กลุ่มพาณิชยกรรม และ กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดย บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก SHV Group บริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลกในยุโรป รวมทั้ง บริษัท คาลเท็กซ์ไทย จำกัด และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • Tel : 0-2272-3322 ต่อ 1404
 • Fax : 0-2272-0691
 • Website : http://www.wp-energy.co.th
Top