บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030106

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ(2000) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 3 ล้านบาท
ปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจด้าน(1)รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท เช่น พัฒนาปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงงาน, ถนนคอนกรีตและลาดยาง, ระบบป้องกันการพังทลายลาดดิน (Side slope protection) และอื่นๆ (2)งานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) (3)ธุรกิจทรานสปอร์ต ขนส่ง โลจิสติกส์ (4)ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (5)ธุรกิจรีไซเคิล มูลค่างานที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท รวมกว่า 1,500 ล้านบาท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด
  • เลขที่ 46 ม.6 ต.มาบยางพร
    อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
  • Tel : 038-650-242-5,063-1878174
  • Fax : 038-650-246
  • Website : http://www.jankaseam.com/
Top