ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวสสุวรรณโณ 2008 คอนสตรัคชั่น

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050079

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวสสุวรรณโณ 2008 คอนสตรัคชั่น
ต้องการรับสมัครงาน มีตำแหน่งดังต่อไปนี้

* วิศกรโครงการควบคุมงาน

* เจ้าหน้าที่ธรุการสำนักงาน

* เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

* เจ้าหน้าที่บัญชี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวสสุวรรณโณ 2008 คอนสตรัคชั่น
  • 789/32 หมู่1 รัตนะราช ซ.กิตตินครเพลส
    อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • Tel : 02-338-1318
  • Fax : 02-338-1318
Top