บริษัท เจริญสุข พรีคาสท จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060028

ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปทุกชนิด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เจริญสุข พรีคาสท จำกัด
  • 26/5 หมู่ 2 ต.คลองเจ็ด
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 0815559501
  • Fax : 025773809
Top