บริษัท ชาญณัฏฐ์ภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060042

บริษัท ชาญณัฏฐ์ภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
43/12 ม.5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริษัทฯ รับเหมาโครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยว จากบ.ควอลิตี้เฮ้าส์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ชาญณัฏฐ์ภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • 43/12 ม.5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 025741738-9
  • Fax : 025744098
Top