ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์

รหัสผู้ประกอบการ : EM16070040

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ทะเบียนเลขที่ 0103549029526
1. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพานิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกชนิด
2. ประกอบกิจการติดตั้ง ออกแบบ วางระบบไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า สำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ไฟฟ้าสาธารณะต่างๆ ระบบสื่อสารทุกชนิด ตลอดจนงานก่อสร้างโยธาทุกชนิด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์
  • 46/94 หมู่ 12 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
    เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 02-9444929-30
  • Fax : 02-9444931,02-5095632
Top