บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16100066

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งระบบควบคุมภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • 333 อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น16B1 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-618-8588
  • Fax : 02-618-8589
  • Website : http://www.ptsadvanced.com
Top