บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน)จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16120007

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน)จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างทาง การสร้างเขื่อน อีกทั้งยังมีการจำหน่ายหินชนิดต่างๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน)จำกัด
  • 137 หมู่ 15 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
    อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
  • Tel : 0819503257
  • Fax : 054-710825 054-772642
Top