บจก.บัตเตอร์ฟลายเซรามิค(ประเทศไทย)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16120036

เป็นบริษัทนำเข้ากระเบื้องหลังคา และขายโครงหลังคาสำเร็จรูป
พร้อมอุปกรณ์ในการประกอบการมุงหลังคา บริการติดตั้งกระเบื้องพร้อมโครงหลังครบวงจร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.บัตเตอร์ฟลายเซรามิค(ประเทศไทย)
  • 35,37 ถนนสามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  • Tel : 074-343660
  • Fax : 074-343661
Top