มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม

รหัสผู้ประกอบการ : EM17010045

มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ในการทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยขณะนี้กำลังปลูกสวนป่า และ กำลังก่อสร้างธรรมสถานขนาดใหญ่ รวมถึงการทำสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

* มีความประสงค์ที่จะรับสมัคร ผู้ร่วมงาน ที่มีจิตอาสา โดยจะให้รายได้สูง สวัสดิการดี มีความมั่นคง ตำแหน่งที่ต้องการมี ดังนี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
 • 139 ตึก THE OPUSA ทองหล่อ ชั้น 6 ห้อง 611
  ทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท 55
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพฯ 10110
  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • Tel : 02-714-9772-3
 • Fax : 02-713-8692
Top