บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17020015

บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตแม่พิมพ์ยางรถยนต์ ในเวลาต่อมาได้มีการขยายธุรกิจต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดดไปสู่การผลิตและบำรุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมน้ำตาล พร้อมติดตั้งและประกอบเครื่องจักร รวมไปถึงการสร้างโรงงานโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพผู้มีประสบการณ์สูง ซึ่งได้มีการเติมเต็มด้วยนวัตกรรมการออกแบบใหม่ๆเชื่อมโยงต่อยอดเครื่องจักร โดยใช้ระบบการควบคัมที่นำสมัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด
  • 339/32 หมู่ 10 ตำบล บางพระ
    อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  • Tel : 038-341792 , 088-2020577
  • Fax : 038-341786
  • Website : http://www.realsoluplus.com
  • Facebook Fanpage : RealSoluplus
Top