บริษัท พาวเวอร์แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17030060

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศและระบบดับเพลิง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พาวเวอร์แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด
  • 87 ถนนนครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 02-5269832
  • Fax : 02-5269834
Top