ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮเทคโนโลจี ซิสเต็ม

รหัสผู้ประกอบการ : EM17030069

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮเทคโนโลจี ซิสเต็ม ก่อตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2531 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ห้างฯ มีการขยายตัวของธุรกิจงานก่อสร้างที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโครงการขนาดใหญ่ ห้างฯมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรดังต่อไปนี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮเทคโนโลจี ซิสเต็ม
  • 9/34 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
    อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  • Tel : 024470549
  • Fax : 024470550
Top