บริษัท ศิริพงษ์ผลิตภัณซิเมนต์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17050066

SRP is a professional company which brings uniqueness and diversity to architectural and structural precast. With over 50 years of precast experience we’ve developed a reputation as one of the leading precast companies in the Thailand industry. SRP is well versed in many precast specialties such as Prestressed Concrete Pipe, Block Convert, Concrete Pile, Concrete Barrier and Concrete Curb. This is essential to maintaining a position of leadership within the industry.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ศิริพงษ์ผลิตภัณซิเมนต์ จำกัด
  • 99 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบล นาโคก
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • Tel : 034851500
  • Fax : 034661095
Top