บรัษัท ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070010

บริษัท ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด ดำเนินธุรกิจก่อสร้างยาวนานกว่า 20 ปี ด้วยความชำนาญและผลงานแห่งความสำเร็จที่ผ่านมา เราดำเนินธุรกิจก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง มีเป้าหมายสูงสุดคือ มาตรฐานผลงานก่อสร้างชั้นเลิศ ส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงต่อเวลา ในราคายุติธรรม และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ รวมถึงการนำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มผลกำไรและลดต้นทุนการผลิตของบริษัท อีกทั้งมุ่งเน้นการตอบแทนสังคมและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
โดยมุ่งเน้นการสร้างงานคุณภาพด้าน งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค , งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม , งานก่อสร้างด้านอาคาร , งานก่อสร้างด้านพลังงาน , งานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บรัษัท ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : 361 ซ.พัฒนาการ 29 (ม.เกษรา)ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
    สาขา : 386 ซ.อ่อนนุช 70/1 (ม.เสรี-อ่อนนุช) ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
    เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 0-2321-4207-8
  • Fax : 0-2721-0533
  • Website : http://www.candpbangkok.co.th
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/candpbangkok/
Top