บริษัท เอ็ม.เค.แอล.จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070031

อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่าย สีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็ม.เค.แอล.จำกัด
  • 168/88 หมู่ 5 ถนนพุธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม
    อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
    อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
  • Tel : 089-065-3888
  • Fax : 0-2813-3888
  • Website : http://www.mkl.co.th
Top