บริษัท ซีทีเจ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070042

บริษัท ซีทีเจ คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มต้นดำเนินงานถมดินตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 โดยรับจ้างถมดินแปลงเล็กในนามบุคคล ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรบยอมจวบจนกระทั่งได้รับการทาบทามจากกลุ่มก่อสร้างมหาชน จนเป็นที่ไว้วางใจ และได้มีการขยายธุรกิจเรื่อยมา จนมีบ่อดินเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรหนัก รวมถึงขบวนการในการจัดส่งและกระจายวัตถุดิบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการหาพันธมิตรเพื่อสนับสนุนธุรกิจ จนเป็นที่ยอมรับในแวดวงผู้ประกอบการ จึงได้จัดตั้งในรูปแบบบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน
และเพื่อเป็นการรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างให้รู้จักมากขึ้น โดยมีการจัดตั้ง บริษัท เอ็ม.เอ็ม.แอนด์ เอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ประกอบกิจการเดียวกัน บริษัท ซีทีเจ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซีทีเจ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • 70 ซอยรามคำแหง42 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 0892284141
Top