บริษัท มารินทร์ ถาวรชัย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060494

รับเหมาก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมันและ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ คู่ค้า บริษัท ปตท(มหาชน) จำกัด PTT
บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด PTTRM

เปิดรับ 5 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท มารินทร์ ถาวรชัย จำกัด
  • 90/28 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 หมู่ 1 ตำบลบางกระทึก
    อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
  • Tel : 034108345
  • Fax : 034108456
  • Share :
Top