บริษัท ลิขิต จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17110007

บริษัท ลิขิตจำกัด รับเหมาก่อสร้าง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ลิขิต จำกัด
  • 2/7 ซ.ทรายทอง 2/1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 0985581607
Top