บริษัท เจอาร์ ซินเนอร์จี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17110037

บจก.เจอาร์ ซินเนอร์จี้ เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของไทยที่ได้รับความเชื่อถือสูงทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ)และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีผลงานในระยะ 18 ปี กว่า 900 โครงการที่สำเร็จและผลพึงพอใจสูง
ดำเนินธุรกิจให้บริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทั้งด้านพัฒนาระบบมาตรฐานสากลและด้านการพัฒนาธุรกิจเชิงลึก

CONSULTANCY AND TRAINING SERVICES
Standard system development service :
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025, GMP/HACCP, BRC, Hallal, ISO 22000, ISO 26000, ISO 27001, ISO 13485

Business developmant services :
1. Production / QC / R&D
2. Finance / Accounting
3. Logistics
4. Marketing / Sales
5. Management
6. Human Resource
7. Environmental / Energy
8. Information Technology

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เจอาร์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
  • 138/48 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี
    อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
  • Tel : 086-322-5948, 02-979-6764, 02-977-9509
  • Fax : 02-977-9509
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/jrsynergy13
  • Line ID : jrs8114
Top