บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18020031

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (EQS Consult) ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน กว่า 16 ปี มีความพร้อมในการให้บริการ ทั้งการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายฯ และตามมาตรฐานสากล EnMS: ISO 50001, การตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (EnMS Audit and Certification) การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) การจัดฝึกอบรม (In-house Training) และการบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยทีมที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบ และผู้ชำนาญการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีประสบการณ์โดยตรง ร่วมกับทีมวิศวกรที่มีความชำนาญและเครื่องมือวัดด้านพลังงานที่ทันสมัย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
  • 599/104 ถนนรัชดาภิเษก
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-1921847-8 , 090-669-3639
  • Fax : 02-1921849
  • Website : http://www.eqs.co.th
  • Facebook Fanpage : EQS Consult
Top