บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

รหัสผู้ประกอบการ : EM18020041

สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ
ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ บนบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
  • เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
    เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 023354188
  • Website : http://www.bangchak.co.th
Top